En del av vår natur

En del av vår natur

Människan är evolutionärt sett en art där rörelse står i centrum. Hen är skapt för att röra på sig mycket samt använda sin kropp till fullo. Det här har legat till grund för den fortsatta förmågan att föra generna vidare. Att röra på sig mycket har med andra ord gjort att vi överhuvudtaget överlevt vår egen historia. Det är också precis det här träning i sin helhet handlar om. Här är överlevnad istället utbytt mot välmående, vilket när allt kommer omkring inte förhåller sig så olika varandra trots allt.

Träning är ett otroligt brett spektrum och innefattar en rad olika aspekter. Det innehåller likt ett träd både rötter, stam, krona, blad och grenar. Det här medför i sin tur att det utöver själva handlandet är dekorerat med tankebaserade komponenter såsom känslor, idéer och reflektioner. Fenomenet träning handlar i grund och botten om att omsätta teori till praktik. Det är här det abstrakta på ett fascinerande sätt förenas med det konkreta. Det är både delarna som utgör helheten och vice versa.

Det kan inte stickas under stol med alla goda egenskaper motion ger. Dessa gör sig påminda i såväl det fysiska som psykiska välbefinnandet där det ena inte utesluter det andra. Träning i sin renaste form har med såväl levande exempel som forskning visat göra oss piggare, mer alerta, mer koncentrerade, mindre stressade samt ha en tydlig positiv inverkan på vår hjärna. Skulle det här mot förmodan inte vara tillräckligt blir vi i flera avseenden även mycket starkare.

Brist på tid, energi och motivation brukar vara vanliga orsaker till att många väljer att inte aktivera sig. Faktum är att det allt som oftast är just träningen som genererar mer ork i vardagen, vilket generellt sett samtidigt medför en överlag bättre inställning till nämna anledningar.

Det här i kombination med ett stort utbud av träningströjor kan göra upplevelsen än mer påtaglig.

Den generella synen har alltid varit att träning är något för elitidrottare. Ska sanningen fram räcker det med ett par promenader i veckan för att alla de ovan nämnda positiva effekterna ska uppenbara sig.

Träning i sin helhet är någonting bra samt går med fördel att variera i all oändlighet. Även lek och rörelse i vardagen räknas som träning. Det ska vara någonting kul och samtidigt utmanande utan att den där tvångskänslan uppstår. Det som ska främja välbefinnande har paradoxalt nog istället fått motsatt effekt då många människor istället mår dåligt. Detta på grund av den onaturliga hysteri som det senaste decenniet uppenbarat sig. Det här har skapat såväl hets som stress där träning blir något helt annat än vad det egentligen ska vara.

En av anledningarna stavas sociala medier. Det här har på senare tid gått hand i hand med träning. Det är fantastiskt att medvetenheten kring en stark fysisk och psykisk hälsa ökat men samtidigt kan det inte stickas under stol med att informationen blir överflödig.

Vi lever trots allt kvar i den fysiska världen. Träningen är också en del av denna och kan aldrig ersättas av något digitalt dito.

backyard