Träning för hjärnan

Träning för hjärnan

 

Länge har man trott att det bästa för att träna vår hjärna är med hjälp av hjärngymnastik som korsord och sudoku. Men ny forskning visar att det allra bästa för att öka hjärnans kognitiva förmåga är genom fysisk aktivitet.

Forskare har under lång tid trott att hjärnans storlek är relativt statisk, och att den börjar krympa så smått efter 25-årsåldern, men en studie gjord på två grupper av 60-åringar, där den ena gruppen fick utöva fysisk aktivitet tre gånger i veckan medan den andra gruppen stretchade tre gånger i veckan, fick resultatet att det faktiskt går att bromsa hjärnans krympande.

Vid regelbunden träning stärks dessutom kopplingarna i hjärnan som hjälper oss att fatta genomtänkta och sansade beslut, exempelvis att inte överdosera alkohol och andra droger, inte tappa humöret för fort, fokusera ordentligt på en sak i taget, samt stärka impulskontrollen.

Träning av hjärnan hör alltså ihop med träning av kroppen och man bör därför se på detta som en helhet och inte som två skilda saker. Människans fysiologi har knappt förändrats alls under historiens gång, och eftersom vår kropp är gjord för att röra på sig krävs det också att vi motionerar för att vår hjärna ska fungera på ett optimalt sätt.

Jämförelser mellan skolelever som har dubbelt så många idrottslektioner i veckan visar att de kraftigt ökar sina chanser att nå skolans lärandemål. Undersökningar bland skolungdomar pekar på ett starkt samband mellan god kondition och högt IQ.

Anledningen till att idrottstimmarna snarare minskar än ökar i grundskolan är att mer teoretiska ämnen, anses vara viktigare, särskilt eftersom skolresultaten i allmänhet har sjunkit de senaste åren. Politiker och beslutsfattare tror att det bästa sättet att vända den utvecklingen är att satsa mer på matematik, svenska och naturvetenskap. Dessvärre riskerar detta i förlängningen att äventyra våra barns hälsa.

backyard